Privacy en cookies

Zorgvuldigheid met
belangrijke gegevens

Wij vinden het belangrijk om goed met jouw gegevens om te gaan.

En de AVG nemen wij daarom ook erg serieus.

Privacystatement Keser Kantoor Totaal

Doel verwerking persoonsgegevens
Keser Kantoor Totaal verwerkt persoonsgegevens om levering van producten en diensten uit te voeren.

Keser Kantoor Totaal heeft de volgende specifieke privacystatements:

Privacystatement melden verwerking persoonsgegevens

Verantwoordelijke
Keser Kantoor Totaal is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Keser Kantoor Totaal beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Keser Kantoor Totaal is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Keser Kantoor Totaal verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Keser Kantoor Totaal gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw melding.

Grondslag van de verwerking
In het kader van onze dienstverlening, legt Keser Kantoor Totaal gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Keser Kantoor Totaal gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Keser Kantoor Totaal van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.

Beveiliging persoonsgegevens
De AVG verplicht de Keser Kantoor Totaal om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Keser Kantoor Totaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Keser Kantoor Totaal verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Keser Kantoor Totaal behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Keser Kantoor Totaal
T.a.v. Adresregistratie
Kasteleinenkampweg 9d
5222 AX ‘s-Hertogenbosch

of per e-mail aan info@keserkantoor.nl.

Cookiestatement

Cookies
Keser Kantoor Totaal maakt op deze website gebruik van 3 zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

JavaScript
Het eerste session cookie gebruiken we om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenuĆ­s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Formulier bij Contact
Het tweede session cookie wordt alleen op uw apparaat geplaatst als u het formulier gebruikt om Keser Kantoor Totaal een bericht te sturen via de website.

Dit cookie gebruiken we om vast te stellen of u al een keer het formulier heeft ingevuld en u de mogelijkheid te geven de eerder ingevulde gegevens in te zien. Daarnaast voorkomt dit cookie dat het formulier door dezelfde inzender heel vaak achter elkaar wordt ingestuurd.

Session storage
Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Websitestatistieken
Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

Hiertoe verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor Google Analytics. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Keser Kantoor Totaal heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Piwik de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres weg te gooien. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Google Analytics worden opgeslagen.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

cookies;
IP-adres;
user agents (browsers, operating system);
gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
gebruikte links binnen de website;
gebruikte links om op onze website te komen.
Deze gegevens haalt Google Analytics uit de logfiles van de webserver. Deze logfiles blijven 31 dagen in de database van Google Analytics staan. Daarna worden ze verwijderd. Er blijft dan alleen een geaggregeerde (samengevoegde) logfile over. Die geeft ons een jaarrapportage over het websitebezoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is n het kader van onze dienstverlening.

Content van derde partijen
Deze website bevat plug-ins. Deze plug-ins voegen enkel functionaliteiten toe aan de website.

Nieuwsbrief Keser Kantoor Totaal
Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van Keser Kantoor Totaal? Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de contractuele taak kan met zich meebrengen dat Keser Kantoor Totaal gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere geselecteerde bedrijven. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking
Keser Kantoor Totaal informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens
Keser Kantoor Totaal zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Keser Kantoor Totaal bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Keser Kantoor Totaal verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Keser Kantoor Totaal behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Keser Kantoor Totaal
T.a.v. Adresregistratie
Kasteleinenkampweg 9d
5222 AX ‘s-Hertogenbosch

of per e-mail aan info@keserkantoor.nl.

Nog vragen of opmerkingen?

We vertellen je graag meer over onze gegevensverwerking. Samen bespreken we hoe wij jullie gegevens gebruiken.
Maar wees gerust, we gebruiken onze data alleen voor het uitvoeren voor de diensten die wij aan julli leveren. Neem dus gerust contact met ons op.

073-6124181